Svømmestevner


Uapprobert stevne (rekrutteringsstevne)
Svømmestevner som arrangeres for at svømmerne skal lære å delta på ordinære svømmestevner.
Opp til det året man blir 14 år.
Svømmer under 10 år får ikke rangeres på resultatlisten.
Ingen dømming.
Ingen kan bli disket.

Approbert stevne (ordinære svømmestevner)
Fra det året man fyller 10 år.
Trenerne bestemmer når svømmerne har de kvalifikasjoner som kreves.
Der er dommere.
Svømmere må svømme i henhold til gjeldende regler.

Mesterskap
Svømmere som klarer å kvalifisere seg får tilbud om å reise på mesterskap, for eksempel NM (Norgesmesterskap) i kortbane og langbane for juniorer og seniorer.
For å få delta på NM har klubben satt som krav at en svømmer må være kvalifisert i minimum 3 øvelser.

Informasjon om approberte stevner som arrangeres i Norge finner man på medley.no, under Terminliste. Innbydelser til ikke approberte stevner, sendes direkte til klubben. Påmeldingsansvarlig sender ut informasjon om disse per e-post.
Styret, i samarbeide med trenerne, velger ut hvilke stevner Narvik Svømmeklubb skal delta på. Du finner en oversikt over disse stevnene
under Aktivitetskalender.