Reiseleder

Informasjon om reiseleder/trener sitt ansvar:

Ansvar for utstyrskassen: Ta med utstyrskasse og kjøleboks (på klubbrom v/tribunene i svømmehallen). Nøkkel lånes av badevakt eller trener.

Gå gjennom utstyrskassen og supplere med det som mangler. Det meste av utstyret finnes på klubbrommet.

Utstyr som skal være med på turen er: skjærefjøl, brødkniv, smørekniv, kaffetrakter, engangsasjetter, kopper, kniver, gafler, t-skjeer, plastposer, tørkepapir, kopptue osv.
Innkjøp av mat: Sørge for innkjøp av mat før avreise (ta vare på kvittering); brød, smør, pålegg (leverpostei, ost, kjøttpålegg, syltetøy, kaviar, majones), drikke (juice el. lign) og frukt, rosiner for å ha med på bassenget under stevnet.

Ta ansvar for at alle svømmerne får god oppfølging og har det bra under hele stevnet: Viktige momenter i forhold til læring på stevne; alle (svømmere og foreldre) i Narvik Svømmeklubb skal sitte samlet i svømmehallen, etablere gode matrutiner før og under stevne, leggetid, holde orden på sakene sine på stevnet, lære seg selv å ta ansvar for å følge med når tid de skal svømme, sjekke at utstyr/briller er i orden osv.
Måltider: Kvelds (ved ankomst fredag)
Frokost, middag og kvelds (lørdag)
Frokost og lunsj (søndag)
Middag på lørdag: Lørdag etter stevnet spiser vi middag ute på restaurant, eller vi er med på fellesbespisning organisert av arrangørklubben. Reiseledere må ta ansvar for å bestille middag. Det bør forhåndsbestilles, ellers kan man risikere at det er fullt eller at servering tar altfor lang tid. Klubben dekker inntil kr. 120,- pr svømmer og reiseledere. Reiseleder betaler regninga (med penger som han har fått inn på egenandelene).
Innkvartering: Svømmerne bør innkvarteres før stevnet begynner, finne sin plass, pakke ut og spise (fellesbespisning) før stevnet begynner. Fellesbespisning av tørrmat i klasserom: alle spiser samlet ved fellesbord og rydder opp, legger maten tilbake og holder orden.

Leggetid: helt ro kl. 23.00 (tidligere hvis det er yngre svømmere med)

Ta ansvar for at klasserommene blir ryddet og ser OK ut når dere forlater.
Under stevnet: Ansvar for oppfølging av svømmerne på stevnet.

Alle svømmere skal stille i klubbdress eller annen joggedress under hele stevnet

Delta på lagledermøte:på lagledermøtet blir siste endringer på startlistene gjort, lagleder må melde fra om endringer, svømmere som er fraværende eller etteranmelding av svømmere.

Ta ansvar for at svømmerne kommer til start:ha oversikt over øvelser og hvem som skal svømme når og i hvilken baner. Denne oppgaven tar i hovedsak trener seg av, men reiseleder kan gjerne hjelpe.
Ta ansvaret for det økonomiske: Samle inn egenandel hos svømmerne (registrere på reiseoppgjørsskjema).

Samle inn ekstra egenandel for øvelser utover 6 øvelser (kr. 75,- pr. øvelse).

Betale for middag på lørdag og innkjøp av tørrmat.

Betale ut kjøregodtgjørelse til foreldrene som kjører for klubben (2,50 pr. km).

Fylle ut reiseoppgjørsskjema og levere til kasserer med kvitteringer.
Avreise: Ta ansvar for at alle har skyss hjem.

Ta ansvar for at alle får med seg alt utstyr hjem igjen.

Kjør forsiktig!!!
Annet: Ta bilder under stevnet til hjemmesiden og Fremover