Foreldreengasjement


For å kunne ivareta og fordele de oppgaver som kreves for å drive Narvik Svømmeklubb, er det opprettet ulike komitéer og utvalg. Det skal et stort apparat til for å drive en svømmeklubb så det er viktig at mange tar i et tak!

Før hvert årsmøte sender valgkomitéen ut et skriv til foreldrene hvor de oppfordres til å engasjere seg i en av komitéene og komme med innspill til valgkomitéen. Kandidater velges til komitéene for to år og halvparten velges på hvert årsmøte. Dette for å sikre overlapping og kontinuitet.

Klubbens komitéer
  • arrangementskomité
  • stevnekomité
  • sponsorkomité
  • valgkomité
Vi har også en del funksjoner som må fylles.
  • påmeldingsansvarlig
  • medlemsansvarlig
  • svømmeskoleansvarlig
  • og mange andre

Ønsker du å gjøre en jobb så ta kontakt