Treningsgruppene

Har du lyst å begynne på svømmetrening? Kjempebra! Send e-post til trening@narviksvommeklubb.no, så tar vi kontakt med deg.

Delfin (rekrutt)

Kvalifikasjonskrav: Oppnått målsetningene for Sel

Målsetninger:
 • 8 kick under vann med god linjeholdning
 • 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
 • 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
 • 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 • Trå vannet i 30 sek, med hodet over vannet
 • 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne - varsle om hjelp (1-1-3)
Treningskrav: 2 svømmetreninger i uken

Hai (rekrutt)

Kvalifikasjonskrav: Oppnått målsetningene for Delfin

Målsetninger:
 • 10 m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10 m rygg
 • 10 m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10 m bryst
 • 10 m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10 m crawl
 • Crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5 m inn mot vegg og 5 m ut fra vegg med god linjeholdning
 • Ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5 m inn mot vegg og 5 m ut fra vegg med god linjeholdning
 • Start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 • Ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 • 100 m medley (eller 4 lengder i 12,5 m basseng)
 • Livredningstesten fra Havhesten: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25 m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5 m) etter en utlagt gjenstand (om mulig en jevnstor person), ta fatning og før i land den «forulykkede». Ilandføring 25m. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.
Treningskrav: 3 svømmetreninger i uken

D-gruppen

Kvalifikasjonskrav: Oppnått målsetningene for Hai. Anbefalt opprykk av trenerteam.

Fokusområde: Mestre alle svømmeartene. Lære konkurransereglene i svømming.

Treningskrav: Minimum 3 svømmetreninger i uken.

Hovedmål: Deltagelse på approberte stevner. Jobbe mot å få gyldig tid på alle LÅMØ-øvelsene, med spesielt fokus på å lære svømmeteknisk riktig butterfly og bryst.

C-gruppen

Kvalifikasjonskrav: Kunne konkurranseregler, mestre alle svømmeartene og ellers tilfredsstille målene på D-gruppen. Anbefalt opprykk av trenerteam.

Fokusområde: Fortsette med utvikling av teknikk i alle svømmeartene. Jobbe målbevisst med å utvikle gode delfinkick, samt bruke det på stevner.

Treningskrav: Minimum 4 treninger i uken. Det forventes at svømmerne melder fra til trener dersom de ikke kommer på trening.

Hovedmål: Beherske LÅMØ øvelsene, samt lengre crawl-distanser.

B-gruppen

Kvalifikasjonskrav: Tilfredsstiller målene fra C-gruppen, samt høyt oppmøte (fire treninger i uken) og god treningsmoral fra C-gruppen. Her er det også en større andel av subjektive vurderinger foretatt av trenerteamet; blant annet vurderes det om svømmer tåler den økte treningsmengden.

Fokusområde: Utvikle utholdenhet, samt sprint med høy teknisk kvalitet. Skape bevisste utøvere. Mestre konkurransesituasjonen; jobbe med lagånd, arbeidsoppgaver og refleksjon. Lære om 24-timersutøveren.

Treningskrav: Minimum 5 treninger i uken, minst 4 for nyopprykkede. Det forventes at svømmerne melder fra til trener dersom de ikke kommer på trening. Hovedmål: Mestre lengre øvelser både teknisk og taktisk.

A-gruppen

Kvalifikasjonskrav: Skal ha deltatt på minst seks svømmeøkter i uken over en lengre periode, samt tilfredsstille målene fra B-gruppen. Ellers er det subjektiv vurdering av trenerteamet med henhold til blant annet modenhet, hvor utøveren står i utviklingstrappen og svømmerens ønske om å satse mot nasjonale og internasjonale stevner.

Fokusområde: Være en 24-timersutøver. Selvstendig og bevisst utøver med evner til refleksjon over egen utvikling. Fremstå en god rollemodell for andre utøvere og god ambassadør for klubben.

Treningskrav: Det forventes at svømmerne følger treningsplan avtalt med trenerne. Det forventes at svømmerne melder fra til trener dersom de ikke kommer på trening.

Hovedmål: Deltagelse på nasjonale og internasjonale stevner.