Lisens og forsikring

Alle svømmere som skal delta på approberte stevner må betale lisens til NIF. Lisensen gjelder i ett kalenderår fra 01.01. til 31.12. Lisensen betales i januar og sendes ut til svømmerne av Narvik Svømmeklubb per mail i januar.

Fra det året svømmeren fyller 13 år må han/hun løse lisens for å kunne delta på approberte stevner og å være forsikret gjennom Norges Svømmeforbund.

Svømmere som er 12 år og yngre og kun deltar på uapproberte stevner (rekrutteringsstevner), trenger ikke å løse lisens. De er forsikret gjennom Narvik Svømmeklubb ved Norges Idrettsforbunds (NIF) kollektive barneforsikring.

Mer informasjon om lisens og forsikring finner du her.