Dugnad

Narvik Svømmeklubb er drevet med egeninnsats fra foresatte. Foresatte sitter i styret, arrangerer klubbstevner/svømmestevner for kretsen, er reiseledere på utenbys stevner, arrangerer treningsleir/helger, arrangerer sosiale aktiviteter og mye mer. Klubben ønsker å kunne gi økonomisk støtte til svømmerne, f eks dekking av deler av utgiftene ved utenbys stevner, leirer og sosiale aktiviteter. For å kunne gjøre dette må klubben ha inntekter. Klubben tar på seg dugnader, som grilling, varetellinger, loddslag, kakesalg etc. Alle disse oppgavene krever at foresatte stiller opp. For at alle skal kunne stille opp og bidra til fellesskapet, og for at alle også skal få noe igjen, har klubben utarbeidet et opplegg for dugnadsjobbing.

Det kreves mye innsats for å drive en klubb og det trengs hjelp fra alle foresatte for å løse oppgaver. Eksempel på oppgaver kan være å bake kake, være tidtaker på et stevne, være rydde- og serveringshjelp, reise på stevner sammen med svømmere etc. Det er enkle og varierte oppgaver som enten vil bli grundig forklart, eller gitt full opplæring i. De fleste bør finne noe som de har lyst til og evner å hjelpe til med.

Det blir forventet en innsats hvert år for hver svømmer. Les mer her om forventet dugnadsinnsats

Antall poeng som skal opparbeides har sammenheng med hvilken gruppe svømmeren tilhører. Verdien på dugnadspoengene varierer fra år til år, avhengig av antall foreldre og aktivitet. Vi håper imidlertid å kunne holde en verdi på kr. 50 pr. poeng. Dersom du ikke har tjent inn disse poengene, vil du få tilsendt en faktura, utfra manglende poengopptjening. Les mer her om honorering av dugnadsinnsats

Det forventes at alle svømmere/foresatte bidrar med dugnad. Der er jobber/oppdrag som passer for alle!