Vedtatt kontingent og treningsavgift for svømmeåret 2014-2015

Medlemskontingent er satt til kr 200.- pr svømmeår og betales av alle, aktive og passive medlemmer. For utøvere under 18 år, meldes minst en foresatt inn som medlem av klubben.
Deltaker på svømmeskolen «trygg i vann» betaler kr 100.-.

Treningsavgift


A-partiet1500:-/halvår
B-partiet1250:-/halvår
C-partiet1000:-/halvår
D-partiet750:-/halvår
E-partiet500:-/halvår
Masters 500:- minimum, det delegeres til styret å bestemme når mastersgruppe blir formelt etablert

I tillegg til treningsavgiften er dugnadsinnsats en del av avgiften til klubben.
Retningslinjer for dugnadsinnsatsen finner du her.