Innmelding av hendelse under aktivitet i svømmeklubbens regi

Har du blitt skadet under treningen? Har det oppstått en annen uønsket hendelse?

Narvik Svømmeklubb vil gjerne vite når det skjer uhell på trening, for eksempel hvor en svømmer har pådratt seg en skade. Vi ønsker at treningsmiljøet skal være best mulig lagt tilrette, sånn at man unngår uønskede hendelser. Uhell kan skje, men hvis vi kan unngå det, er det det beste. For å kunne forbedre treningsmiljøet må vi vite om eventuelle uhell og undersøke om der er noe vi kan gjøre for å unngå at det skjer fler gang.

Hjelp oss ved å fylle ut dette skjemaet dersom du har vært uheldig.